شرکت درآزمون

student reading for exam

چگونه در آزمون ها شرکت کنم؟

برای شرکت در آزمونها ی گوناگون باید با پر کردن یک فرم ساده به جمع اعضای آزمونت بپیوندید. هر عضو یا ممبر یک صفحه ی شخصی یا داشبورد دارد و میتواند در آزمونهای رایگان شرکت کند و از خدمات و منابع همراه هر آزمون بهره مند گردد. اعضا همچنین میتوانند برای خود تعداد محدودی آزمون بسازند ولی برای اینکه دوستان خود را به این آزمون دعوت کنند ، باید فرم آزمونگران را پر کنند. در این فرم صلاحیت علمی و اجتماعی آنان برای انتشار مطالب علمی و آزمونها باید تایید شود.

تجربه ی شرکت در آزمونهای آزمونِت

میهمانان
ابتدا به عنوان میهمان به سایت سر یزنید و از امکانات بی شمار آن از قبیل آزمونها ، طرح درسها، و برنامه ی درسی بازدید نمایید
اعضای رسمی
بطور رایگان به عضویت سایت نائل شوید. صفحه ی کاربری احتصاصی دریافت کنید و سوابق آموزشی خود را پیگیری کنید
آزمونهای رایگان
تعداد زیادی از آزمونهای سایت آزمونِت ، رایگان هستند. در آنها شرکت کنید و از منابع همراه آنان بهره مند گردید
آزمونهای خریدنی
شرکت در این درس آزمونها منوط به خرید کارت ورود و استفاده از منابع همراه آنان فقط برای دانشجویان همان گروه امکان پذیر است
خدمات پس از آزمون
بلافاصله بعد از آزمونهای تستی و 48 ساعت بعد از آزمونهای تشریحی، میتوانید کارنامه ی توصیفی به همراه نظرات احتمالی و منابع تکمیلی آزمونها را دریافت کنید
گزارشهای متنوع
بعد از هر آزمون تا مدتها میتوانید با مراجعه به صفحه ی کاربری شخصی خود، گزارش های مختلف و مقایسه ای و منابع تکمیلی آن را از آزمونِت دریافت دارید.

توجه کنید

برا ی شرکت در آزمونها ی آزمونت و بهره وری از خدمات کم نظیر آن، لازم است یکی از سطوح دسترسی را داشته باشید