نقد و بررسی کتابهای آموزشی

کارشناسان آزمونِت ، کتابهای مختلف آموزشی را برای شما نقد میکنند و روش مطالعه ی هر کتاب را به همراه منابع تکمیلی ارایه میدهند

دعوت به همکاری

اگر دستی بر قلم دارید، حتی در حد یک پاراگراف، و اگر آنرا برای ارتقای دانش و آگاهی فرزندان میهن مفید می دانید ، به همکاری دعوتید.