راهنمای کاربری

کدامیک از خدمات آزمونِت را و چگونه استفاده کنید؟

عمده ی خدمات آزمونت در زمینه ی ساخت و برگزاری آزمونهای آنلاین است. اینکه از کدام خدمات و با چه شرایطی استفاده کنید کاملا بستگی به شرایط و اهداف شما دارد. در زیر نگاه مختصری به چند عنوان می اندازیم

ساخت آزمون آنلاین

همه ی اعضا - دانش آموز ، آموزگار، مدیر- میتوانند آزمون بسازند فقط تعداد و امکانات متفاوت است
توضیح بیشتر

مدیریت آزمونهای گروهی

مدیران سازمانها ، موسسات، شرکت های متوسط و بزرگ میتوانند برای آعضای خود آزمونهای ادواری بخصوص برای سنجش و ارتقای زبان انگلیسی سفارش دهند. توضیح بیشتر

شرکت در آزمون آنلاین

همه ی اعضا می توانند در آزمونها شرکت کنند ولی تمرکز بر دانش آموزان و دانشجویان است. آزمونها به دو دسته ی رایگان و ثبت نامی تقسیم میشوند. توضیح بیشتر

انتشار آزمونهای آنلاین

اعضایی که سطح دسترسی خود را به عنوان - آزمونگر - تکمیل کرده اند، میتوانند آزمون خود را بصورت تجاری انتشار دهند
توضیح بیشتر

انواع اکانت در آزمونِت

بسیاری از خدمات آزمونِت در ساخت و برگزاری آزمونهای آنلاین رایگان است. ولی اعضای محترم میتوانند برای بهره گیری کامل از خدمات آزمونت یکی از پلن های عضویت زیر را بر مبنای رویکرد تعاملی خود انتخاب کنند

اکانت طلایی

ویژه ی مدیران ، آموزگاران، و اعضای پُر کار با استفاده از 20% تخفیف

اکانت طلایی

چنانچه قصد دارید برای اعضای سازمان و یا موسسه ی خود، خدمات آزمونِت را به تعداد و برای دوره های متوالی خرید کنید، با این اکانت بهینه ترین مدیریت مالی را خواهید داشت

Read More

اکانت نقره ای

بهره برداری از خدمات رایگان سایت و خرید خدماتی که نیاز به ثبت نام دارد با 10% تخفیف

اکانت نقره ای

چنانچه مایلید علاوه بر خدمات رایگان سایت ، تعدادی از خدمات غیر رایگان را بطور مرتب و ماهیانه خرید کنید، برای مدیریت بهینه ی هزینه ها ، عضویت خود را به این اکانت ارتفا دهید

Read More

اکانت استاندارد

بهره برداری از خدمات رایگان سایت و پرداخت هزینه ی مواردی که نیاز به ثبت نام و خرید امتیاز دارد

اکانت استاندارد

اکثر کاربران عادی سایت که بطور متوسط درهر ماه تعدادی کمتر از 10 عنوان آزمون میسازند و یا در آزمونهای سایت شرکت میکنند، نیازی به ارتقای اکانت خود ندارند

Read More