آزمونگران

گروه دوم: آزمونگران

اگر شما از استادان و مدرسان مدارس، دانشگاهها و یا معلمان باسابقه ی موسسه های آموزشی هستید ، بعد از پر کردن فرم و اخذ تاییدیه توسط مدیر دپارتمان مربوطه می توانید با استفاده از بانک سوالات ما و یا منابع خود آزمونهای گوناگون بسازید و در فضای ارایه شده آزمونهای خود را منتشر کنید. پذیرش دانشجویان و آزمونی ها در هر آزمون / درس منوط به کسب اجازه از شما بعنوان مولف / آزمونگر مربوطه خواهد بود. بعلاوه به آثار شما طبق تعرفه ی مشخص ، حق التالیف تعلق خواهد گرفت..

آزمون گران در آزمونِت می توانند:

  • با استفاده از دانش تخصصی خود بی نهایت آزمون بسازند
  • از بانک سوالات عمومی و اختصاصی ما در برخی از درسها استفاده کنند
  • آزمونها ی خود را برای مخاطبین خود ارسال نمایند
  • آزمونهای خود را برای عموم به اشتراک بگذارند
  • آزمونهای خود را در قبال حق تالیف برای انتشار به ما بسپارند

نقش ها در آزمونِت:

گروه سوم: آزمون یاران
آن دسته از اعضای آزمونِت که در تعامل با مخاطبین بیشتری هستند و مایلند تا خدمات آزمونت را برای دیگران ترویج و یا گسترش دهند. مدیران آموزشی ، ناشران و کتابفروشی ها، و...
گروه دوم : آزمون گران
آن دسته از اعضای آزمونِت که میتوانند در چند مرحله ی ساده آزمونهای خود را بسازند و برای مخاطبین خود ارسال کنند. و یا مایلند آزمونهای خود را توسط ما منتشر کنند
گروه نخست : آزمونی ها
این گروه عمدتا دانشجویان و دانش آموزانی هستند که مایلند از بی شمار آزمون و منابع همراه آنها استفاده کنند.