آزمون یاران

گروه سوم: آزمونیاران

مدیران آموزشگاهها، مسوولان آموزش سازمانها ، فعالان حوزه ی نشر الکترونیک، در سطح خُرد و کلان می توانند از خدمات بینظیر ساخت، نشر، و ترویج آزمونهای برخط (آنلاین) بهره مند شوند. سطح دانش زبانی (و علمی سایر رشته ها) اعضای سازمان خود را بطور مرتب ، با هزینه و زمان بسیار کمتربسنجید ، ارتقا دهید و با استفاده از ابزار های مدیریتی ما به روز بمانید.

آزمونیاران در آزمونِت می توانند:

  • بی نهایت آزمون بسازند و منتشر کنند
  • آزمونهای خود و دیگران را برای مخاطبین خود ارسال کنند
  • گزارش های متنوع آماری از دانشجویان و مخاطبین خود بگیرند
  • میزان پیشرفت دانشجویان خود را بصورت لحظه ای مشاهده کنند
  • ازآزمونها ، درسها و طرح درسهای آماده ی ما برای ارتقای سطح دانش مخاطبین خود بهره بگیرند
  • کارتهای ورود به جلسه ی آزمونهای آنلاین یا ووچِر های اعتباری از ما دریافت کنند و به مخاطبان خود بدهند
  • در یک تعامل دو طرفه در نشر آثار علمی خود و دیگران سهیم شده و کسب درآمد کنند

نقش ها در آزمونِت:

گروه سوم: آزمون یاران
آن دسته از اعضای آزمونِت که در تعامل با مخاطبین بیشتری هستند و مایلند تا خدمات آزمونت را برای دیگران ترویج و یا گسترش دهند. مدیران آموزشی ، ناشران و کتابفروشی ها، و...
گروه دوم : آزمون گران
آن دسته از اعضای آزمونِت که میتوانند در چند مرحله ی ساده آزمونهای خود را بسازند و برای مخاطبین خود ارسال کنند. و یا مایلند آزمونهای خود را توسط ما منتشر کنند
گروه نخست : آزمونی ها
این گروه عمدتا دانشجویان و دانش آموزانی هستند که مایلند از بی شمار آزمون و منابع همراه آنها استفاده کنند.