آزمونِتخدمات آزمونهای آنلاین

مشروح شرایط و مقررات کاربری آزمونِت

 
بخش دوم– مشروح تفاهم نامه
به آزمونِت  خوش آمدید. آزمونِت سرویسی آنلاین برایِ ساخت ، انتشار ، و یا شرکت در آزمونهای آنلاین در تمامی مفاطع و تمامی موضوعات درسی می باشد. با ثبتِ نام کردن و استفاده از این سرویس ها شما اعلام می‌کنید که توافق‌نامه‌یِ زیر را خوانده‌اید و تنها در چهارچوبِ آن عمل می‌کنید، حال چه بازدید کننده باشید و چه کاربر رسمی خدمات سایت . شما تنها هنگاهی قادر به استفاده‌یِ کامل از سرویس می‌شوید که از تمامِ قوانین و توافقاتِ آن پیروی کنید.آزمونت این حق را برایِ خود محفوظ می‌دارد که در صورت نیاز، بخشهایی از این توافق‌نامه را حذف کند، تغییر دهد یا بندهایی الحاقی به آن اضافه کند. در این صورت ، آزمونت ، تغییراتِ لحاظ شده در توافق‌نامه را رویِ سایت قرار خواهد داد. پذیرفتنِ این تغییرات لازمه‌یِ ادامه‌یِ استفاده‌یِ شما از سرویس است.
چنانچه کاربران ، و بازدید کنندگان هر زمان بر خلافِ قوانین و قواعدِ توافق‌نامه عمل کنند، آزمونت این حق را برایِ خود محفوظ می‌دارد که بلافاصله دسترسیِ شما به سرویس را به حالت تعلیق در آورد،  یا به طورِ کلی لغو کند و اکانتِ شما را (یا بخشی از آن را) مسدود کند.آزمونت این حق را دارد هرکدام از این جنبه‌هایِ سرویس را تغییر دهد یا به صورتِ دائم یا موقت مسدود کند:
 • محدود کردنِ زمانِ دسترسی به سرویس
 • محدود کردنِ مقدارِ مصرف از سرویس
 • محدود یا حذف کردنِ استفاده‌یِ هر کاربری از سرویس
شما موافقت می‌کنید که هر تغییر یا حذفی در دسترسی شما به سرویس می‌تواند بدونِ اطلاعِ قبلی انجام شود. اگر مقرارتِ سرویس را زیرِ پا بگذارید، آزمونت بلافاصله اکانتِ شما را معلق یا مسدود می‌کند و شما قادر نخواهید بود به هیچ کدام از اطلاعاتِ اکانتتان دسترسی پیدا کنید. به علاوه مسئولیتِ این حذفِ اکانت و پایانِ دسترسی سرویس بر عهده ی  آزمونت یا هیچ شخص ثالثی نخواهد بود.
 شما می‌پذیرید که تنها حقِ کاربریتان در مواجهه با تغییراتی که در سیاستِ کاریِ سرویس یا رویِ آن انجام می‌شود، پایان دادن به استفاده از سرویس و لغو کردنِ اکانتتان است.
اعضای رسمی سایت
استفاده از خدمات آزمونت برای عموم آزاد است ، اما بخش‌هایی از آن شامل امکانِ خرید یا دسترسی به آزمونها ، و برخی از خدمات  تنها مختصِ کاربرانی است که به عضویتِ رسمیِ آزمونت در آمده باشند. این کاربران ملزم به رعایتِ قوانین زیر هستند:
 • ارائه‌یِ مشخصاتِ صحیح، کامل و دقیق هر آنچه در فرم ها از شما خواسته میشود. آزمونت در حفظ اطلاعات شخصی شما نهایت تلاش را خواهد کرد..
 • به روز کردنِ اطلاعاتِ عضویتتان در غیر این صورت آزمونت حق دارد اکانتِ شما را معلق یا حذف کند از هرگونه دسترسیِ آینده‌یِ شما به سرویس نیز جلوگیری کند.
 • دربرابر کلمه ورود و رمز و همچنین هرگونه فعالیتی که با استفاده از آن‌ها صورت بگیرد مسوولید. پس در حفظ آن ها کوشا باشید.
 • اکانت خود را هرگز به دیگری واگذار نمیکنید و در صورتی که متوجه استفاده‌یِ اکانتتان توسطِ فردی دیگر شدید به آزمونت خبر می دهید. برایِ امنیت بیشتر توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده از سرویس از اکانتتان بطور کامل خارج شوید.
محدودیت‌هایِ استفاده
قواعدِ زیر شاملِ تمامِ کاربران، اعم از اعضاء و غیر اعضاء می‌شود:
 • شما تنها می‌توانید برایِ مقاصدِ قانونی از سرویس استفاده کنید. هرگونه استفاده‌یِ غیر قانونی از سرویس شاملِ نوشتن و انتقالِ پیام‌هایی که تهدید کننده، توهین‌آمیز، غیر اخلاقی و مستهجن، یا باعثِ بر هم خوردنِ نظمِ اجتماعی یا تحریک دیگران به انجام جرم و قانون شکنی و یا تجاوز به حریم خصوصیِ دیگر کاربران باشند، ممنوع است. شما نباید بدونِ اجازه‌یِ قبلی از آزمونت برایِ کالا، نشانِ تجاری یا خدمات خود و یا دیگری تبلیغ کنید. هرگونه فعالیتی که سببِ آزار و اذیتِ دیگر کاربران و جلوگیری از استفاده‌یِ آن‌ها از سرویس شود ممنوع است.
 • تمامِ محتویاتِ رویِ سرویس شاملِ (و نه محدود به) طراحی‌ها، متن‌ها، گرافیک‌ها، عکس‌ها، ویدئوها، اطلاعات، اپلیکیشن‌ها، نرافزارها، موسیقی‌ها، صداها و بقیه‌یِ فایل‌ها داراییِ آزمونت و یا شرکای آن محسوب می‌شود. هیچ کدام از این محتویات بدونِ اجازه‌یِ کتبیِ سرویس اجازه‌یِ تغییر، کپی شدن، پخش شدن، بازتولید شدن، بازمنتشر شدن، دانلود شدن، پست شدن، منتقل شدن و فروخته شدن را چه به صورتِ کلی، چه جزئی ندارند. شما به عنوانِ کاربرِ عضوِ سرویس دسترسیِ محدودی دارید به محتویاتِ سرویس و می‌توانید به شرطِ استفاده نکردن از این محتویات در جهتِ مقاصدِ اقتصادی و رعایتِ حقِ مولف، برخی از آن‌ها را دانلود، کپی یا پرینت کنید. شما اجازه ندارید هیچ‌کدام از محتویاتِ سرویس را رویِ هیچ وبسایتِ اینترنتی، اینترانتی (شبکه‌یِ لوکال)، اکسترانتی (شبکه‌یِ خارجی) و یا هیچِ پایگاهِ داده‌یِ دیگری آپلود یا منتشر کنید. پروانه‌یِ صادر شده برایِ محتویاتِ سرویس تنها تحتِ رعایتِ این قواعدِ استفاده ارزشِ قانونی دارند. هرگونه استفاده‌یِ دیگر از محتویاتِ سرویس به جزء مواردِ ذکر شده در قواعدِ استفاده و یا با اجازه‌یِ کتبیِ سرویس به شدت ممنوع و موجبِ مسدود شدنِ حسابِ کاربریِ عضوِ خطاکار می‌شود. آزمونت حق دارد هر زمان، با یا بدونِ دلیل و بدونِ هشدارِ قبلی پروانه‌یِ هریک از محصولاتِ خود که موردِ استفاده‌یِ کاربران است را لغو کند.
 • شما حق ندارید بدونِ اجازه‌یِ مالک، صاحبِ حقِ مولف یا نشانِ تجاری مربوطه هیچ محصولی را رویِ آزمونت آپلود یا پست کنید. اگر در نتیجه‌یِ چنین فعالیتی از سویِ شما حقِ مولف یا مالکی زیر پا گذاشته شود تنها شما مسئولِ آن خواهید بود. با قرار دادنِ محصولی رویِ آزمونت،  شما به شکلِ اتوماتیک ادعا کرده‌اید که مالک یا صاحبِ امتیازِ آن به شما و به آزمونت اجازه‌یِ استفاده‌یِ ابدی، بازگشت‌ناپذیر و تام از محصولِ خودش را داده است. آزمونت حق دارد این محصول را ویرایش، کپی،پخش و منتشر کند. شما همچنین به دیگر کاربران هم این اجازه را داده‌اید که برایِ استفاده‌یِ شخصیِ خودشان به این محصول دسترسی پیدا کنند و آن را دیده ،ذخیره و یا با نام اصلی منتشر کنند.
 • شما نباید هویت و موقعیتِ جغرافیایِ خودتان را پنهان کنید یا به شکلی دیگر جلوه دهید. شما نباید خودتان را جایِ کسی دیگر معرفی کنید.
 • شما اجازه ندارید امنیتِ خدمات آزمونت را از راه‌هایِ زیر به خطر بیاندازید:
  • دسترسی به داده‌ها یا حسابِ کاربری‌ای که اجازه‌اش به شما داده نشده است.
  • سعی در تخمین زدنِ قدرتِ امنیتِ سرویس از طریقِ تلاش برایِ شکستنِ آن.
  • استفاده از هر دستگاهِ خودکارِ و یا کد های مخرب برایِ دسترسی، به دست آوردن، کپی و یا نظارت کردن بر بخش-هایی از سرویس که مربوط به کاربران نمی‌شوند.
  • تلاش برایِ جستجو و یافتنِ اطلاعاتِ شخصیِ دیگر کاربران و افشا کردنِ آن‌ها.
  • تلاش برایِ ایجادِ اختلال و مسدود کردنِ سرویس به رویِ کاربرانِ دیگر.
  • تلاش برایِ ایجادِ اختلال در سرویس یا سیستم آزمونت و استفاده از سرویس‌هایی که مجاز به آن نیستید
  • هرگونه تلاشی که منجر به استفاده ی بیش از حد و خارج از عرف منابع سیستم گردد .
نظارت
آزمونت این حقِ را دارد که بر تمامیِ محتویاتِ سرویس از جمله اتاق‌هایِ گفت-و-گو (chat rooms) و انجمن‌ها (forums) نظارت کند تا مطئن شود کاربران از قواعدِ استفاده به صورتِ کامل پیروی می‌کنند. آزمونت حق دارد به صلاحدیدِ خود نوشته‌هایِ کاربران که رویِ سرویس قرار می‌گیرند را ویرایش و حذف و یا کلا از انتشارِ آن جلوگیری کند. با این وجود آزمونت اجباری در حذفِ پستی که به نظرِ شما اعتراض-برانگیز بیاید ندارد.
آثار و تولیدات اشخاص ثالث
آزمونت فقط در باره ی محتویاتی مسوولیت دارد که بطور رسمی خودش آنها را از طریق کانال های رسمی و یا در صفحه های اختصاصی وبسایت هود و یا صفحات رسمی آزمونت در فضای مجازی منتشر میشود. بنا براین مسولیت محتوایی ، علمی ، و اعتبار آنجه توسط کاربران در فضای آزمونت منتشر میگردد، صرفا بر عهده ی مولف و یا منتشر کننده ی آن است. هرچند آزمونت سعی در نظارت و بهینه سازی آنها میکند و نیازی به کسب اجازه ی صاحب اثر یا ناشر آن ندارد.
آثارِ علمی و آموزشی
تمامیِ آثارِ علمی و آموزشی رویِ سیستمِ آزمونت متعلق به ناشرین و دارندگانِ پروانه‌یِ اثر هستند و توسطِ قانونِ حقِ مولف حفاظت می‌شوند. استفاده ی از این آثار تنها برایِ کاربرانِ عضوِ سیستم امکان‌پذیر است و آن هم به شرط استفاده‌یِ غیرِ تجاری از اثر. هر استفاده‌یِ دیگری از این آثارِ به کل ممنوع است. کاربرانِ عضوِ آمونت به هیچ وجه حقِ تعدیل، انتقال، انتشار، فروش، بازتولید و آفریدنِ اثری منشعبِ از این آثار را چه یه صورت جزئی و چه کلی ندارند. کاربرانِ آزمونت با استفاده از یک سرویس و یا یک اثر موافقت و پذیرشِ قواعدِ بالا را اعلام می‌کنند.

Please publish modules in offcanvas position.